Latihan


Bina ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan berimbuhan di bawah :


1. berbalut :
   ______________________________________________.


2. susunkan :
   ______________________________________________.


3. lapangan :
   ______________________________________________.


4. bercermin :
   ______________________________________________.


5. sukai :
   ______________________________________________.


6. hindari :
   ______________________________________________.


Contoh jawapan :


1. Luka pada kakinya belum berbalut lagi.


2. Tolong susunkan buku-buku di dalam almari itu.


3. Pak cik Ali bekerja di lapangan terbang.


4. Kakak saya bercermin mata.


5. Sikapnya yang tidak bertanggungjawab itu tidak saya sukai.


6. Hindargejala sosial yang boleh menjerumuskan anda ke lembah  maksiat.


No comments:

Post a Comment