Akhiran -i

Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar. Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya:


contoh : contohi                                       sudah : sudahi
ikut      : ikuti                                               atas    : atasi
jauh     : jauhi                                              serta  : sertai


Contoh ayat:
(a)  Sikapnya yang suka membantu itu akan saya contohi.
(b)  Tolong baiki radio ini.
(c)  Jangan anda turuti kehendaknya.
(d)  Jauhilah najis dadah.
(e)  Rumah itu kami duduki hampir tiga tahun.
(f)   Masalah itu mesti kamu atasi. 

No comments:

Post a Comment