Akhiran -kan

Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya:


beli      : belikan                                               jelas     : jelaskan
sejuk   : sejukkan                                             terang  : terangkan
padam : padamkan                                       gabung : gabungkan


Contoh ayat:
(a)  Surat-surat itu saya kirimkan.
(b)  Petikan itu saya bacakan.
(c)  Belikan saya sebuku roti.
(d)  Tolong asingkan baju ini.
(e)  Jelaskan segera yurun sekolah anda.
(f)  Gabungkan ayat yang diberi.

No comments: