PENGIMBUHAN

Awalan ber -

 1. Imbuhan ber boleh bercantum dengan sebarang kata dasar.

 2. Apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan 
huruf r, satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. 
Contohnya:

  3. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian ketika mengeja 
kata ajar. Kata ajar apabila ditambah imbuhan ber – menjadi 
belajar dan bukannya berajar.

No comments:

Post a Comment